Records

HOME » Records » 2014

2014

Title Venue Date Data
The 5th MEXT Project of Integrated Research on Chemical Synthesis Nagoya December 19 - 20, 2014 program (90KB)
poster (976KB)
Akiyoshi Hishikawa - Opening
Kenichiro Itami
Ryoichi Kuwano
Akira Nakayama
Atsushi Tahara
Bunsho Ohtani
Eichi Nakamura
Poster session
Group photo - Day 1
Reception
Reception
Hirofumi Yoshikawa
Toshiyuki Ihara
Daisuke Kan
Tahei Tahara
Mizuki Tada
Fumiyuki Ozawa
Osamu Sato
Mayumi Nishida
Kunio Awaga - Closing
Group photo - Day 2
The 4th International Conference on MEXT Project of Integrated Research on Chemical Synthesis Kyoto July 10 - 11, 2014 program (83KB)
poster (3.8MB)
Takashi Aoyama
Fumiyuki Ozawa
Werner Paulus
Yuichi Shimakawa
Stephan Irle
Kazuyuki Tatsumi
Atsushi Fukuoka
Coffee break
Derec C Sinclair
Mikio Takano
Katsuhiro Isozaki
Yoshihito Kanemitsu
Kenta Motobayashi
Shinya Koshihara
Atsushi Wakamiya
Kohei Tamao
Gerhard Erker
Kanpai
Shigehiro Yamaguchi
Holger Braunschweig
Katsuhiko Tomooka
Kazunari Yoshizawa
Shohei Saito
Michael Fryzuk
Yasuhiro Ohki
Group photo
Poster session
Masaharu Nakamura
Takao Ikariya
Takashi Kamachi
Norihiro Yokitoh
Gerhard Erker
The 5th Young Researchers Forum Hokkaido Jun 20-21, 2014 program (124KB)